Behandelmethoden

Bij Bron staan de aandacht voor bewustzijn, bezieling en gezond jezelf zijn, centraal. De verschillende behandelvormen zijn hulpmiddelen hierbij. Hieronder een korte uitleg over: Cranio-sacraal werk / Ericksonsiaans counselen / electro-acupunctuur / homeopathie / kinesiologie, EMDR en EFT / reading.

Cranio-sacraal werk
Het Cranio-Sacraal systeem bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit (dura mater) en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van schedel (cranium) en wervelkolom tot onderaan het heiligbeen (sacrum). Binnen dit systeem bevindt zich ook het zenuwstelsel.

Het hersenvocht wordt aangemaakt in de hersenventrikels en verspreid in een bepaald ritme. Dit ritme zet zich voort, via de zenuwuiteinden, voort naar alle cellen van het lichaam, en geeft het effect van een steen die in het water plonst. Op dit ritme en op de stroom kan invloed worden uitgeoefend. Dat geeft mogelijkheid tot geestelijke en lichamelijke veranderingen.

Het brein, zenuwstelsel, immuunsysteem en organen kunnen door stress en stressvolle gebeurtenissen onder druk komen te staan en hun werk niet meer goed doen. Met behulp van het cranio-sacraal ritme kunnen de belemmeringen gevoeld worden en aangepakt.

Electro-acupunctuur
Bij electro-acupunctuur worden geen naalden gebruikt. In het lichaam bevinden zich banen met een elektromagnetische lading. Ze lopen in de buurt van de zenuwbanen en er is sprake van een gesloten circuit. Op deze meridianen bevinden zich talloze punten die op de huid, via spannings-
verschil, elektrisch meetbaar zijn.

Bij behandeling wordt een minuscule elektrische impuls gegeven. Het behandelen van specifiek gerelateerde acupunten op de verstoorde meridianen geeft aan het lichaam en de geest impulsen om het dynamische evenwicht te herstellen.

Ericksonsiaans counselen
Milton H. Erickson was een psychotherapeut die terecht kwam in een rolstoel en daardoor feitelijk belemmerd werd in zijn communicatieve mogelijkheden. Dit gaf echter de aanzet tot een revolutionaire theorie over verbale en non-verbale communicatie. De langdurige opleiding in Ericksonsiaans counselen, heeft Bron in staat gesteld om deze prachtige vorm van psychotherapie deskundig toe te kunnen passen. In de inmid-
dels lange praktijkervaring is deze preciese aandacht een natuurlijk onderdeel van het gesprek geworden.

Homeopathie
Homeopathie is het toepassen van een natuurlijk principe dat een verstoring, ziekte, klacht zal verminderen bij het gebruik van stoffen die dezelfde klachten veroorzaken bij gezonde mensen. Bij homeopathie worden stoffen ingezet van planten, dieren, mineralen en chemische samenstellingen uit de natuur. Wanneer goed gekozen, zet dat middel aan tot herstel of verandering.

Kinesiologie, EMDR en EFT
Kinesiologie is een test- en correctiemethode die gebruik maakt van spierreflexen. Op deze manier is het mogelijk om 'bevroren' energie op te sporen en in beweging te brengen. Vragen van de behandelaar geven een sterke of zwakke spierreactie als respons. Het is een snelle op-
spoormethode die ook een voelbare lichaamsreactie geeft.

Correcties vinden plaats via spieren, meridianen en acupunten, chakra's en reflexgebieden. Een vertrekpunt in de kinesiologie is dat het lichaam "niet liegt". Via de kinesiologie kun je ook gewaarworden dat krachtig denken de lichaamskracht activeert.

EFT (Emotional Freedom Technique) is een correctiemethode die evenals EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) waarmee emotionele lading van herinneringen uit het lichaam verdwijnt. EMRD is een deblokkeringsmethode die werkt via de oogreflexen. EFT gebruikt specifieke acupunten hiervoor.

Reading en healing
Bij deze techniek wordt er gebruik gemaakt van het electromagne-
tisch veld rondom het lichaam, en de concentraties van energie op bepaalde plaatsen in het lichaam, de chakra's. Hierdoor kan steeds meer zichtbaar worden wie je van nature bent. Behalve de mogelijkheid om informatie te verkrijgen is, kan belemmerende energie weer in de oorspronkelijke beweging gebracht worden.

Met ons oog kunnen we maar tien procent waarnemen van het hele spectrum aan frequenties. Er is dus nog veel te ontdekken wat niet zichtbaar is voor ons open oog. De nieuwe wetenschap van de quantumfysica houdt zich hiermee bezig en niet onverdienstelijk.

Spreekt de benadering van Bron je aan? Voor een afspraak kun je contact opnemen met Tineke Meyers. Telefoon: 06-25480305

terug       
Bron Coaching | Training | Consult Kortemarkstraat 138, 8820 Torhout, T. +31 (0)6 25480305, info@bronvanbeweging.nl